FANDOM


ฺBrainstorm Edit

 • ตัวเกมยังไม่มีบรรยากาศ การแย่งชิง ความรู้สึกเสียดาย ยังไม่มีไฟให้ไฟท์ต่อสู้เพื่ออะไรเท่าไร
 • ดาวแร่คิดว่าไม่ต้องมีก็ได้ ถ้าอยากจะเน้นแลกเปลี่ยนกับคน
  • จะได้ตัดยานสำรวจดาวแร่ออกไปด้วย
 • จรวจยิงน้อยเกินไป
 • ไม่แน่ใจว่า ถ้ามีจรวดยิงอินเตอร์เซปได้ เกมมันจะยืดเยื้อน่าเบื่อไปหรือเปล่า สมมุติ Player A กำลังจะส่ง Resource 4 ใบไป Player B ยิงจรวด Intercept ไปยัง A. จรวดส่งResourceA พังแต่ Resource ยังคงอยู่
 • คิดว่าเกมใช้เวลาขนาดนี้โอเคแล้วจำนวนรีสอร์สที่ใช้ก็โอเคแล้วมั้ง

Story Edit

ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นผู้ปกครองดาวเคราะห์แห่งหนึ่ง ที่ต้องการพัฒนาอาณาจักร (Colony) และป้องกันการรุกรานของเผ่าพันธ์ุอื่นๆในจักรวาล ทางเดียวก็คือ การสำรวจดาวเคราะห์ใหม่ๆ และยึดครองเพื่อเป็น Colony แต่ไม่ได้มีเพียงคุณเท่านั้นที่คิดเช่นนี้ ผู้ปกครองอื่นๆก็ต่างมุ่งหมายยึดครองดาวเคราะห์ใหม่ๆ เช่นกัน การร่วมมือ ต่อสู้ หรือหักหลัง จึงนำพาผู้เล่นทุกคนเข้าสู่ Space Colonization

Content Edit

 • Character card เป็นการ์ดดาวเคราะห์ ที่มี Ability แตกต่างกัน
 • Rocket part card (Assembly)
  • Rocket มีจำนวน 5 แบบ ไม่ซ้ำกัน การ์ด 1 ใบ แทนส่วนของ Rocket ต้องเก็บครบ 3 ใบในแบบเดียวกัน ถึงจะประกอบเป็น Rocket ได้
 • Mission card เป็นการ์ดที่แสดงเป้าหมายที่ผู้เล่นแต่ละคนทำเพื่อเอาชนะเกมส์
 • Planet card เป็นการ์ดดาวเคราะห์แบบต่างๆ ประมาณ 20 - 30 ใบ โดยแต่ละใบจะมีความแตกต่างกันในแต่ละด้านดังนี้
  • ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในดาวเคราะห์นั้น
  • พื้นที่สำหรับจุทรัพยากรต่างๆ
  • ราคากลางสำหรับซื้อขายดาวเคราะห์
 • Mission card เป็นการ์ดที่แสดงเป้าหมายของผู้เล่นแต่ละคน
 • Resources card เป็นการ์ดทรัพยากรที่จำเป็นต่างๆ ได้แก่ (มีสัก 5-6 อย่าง)
  • Future fuel พลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ
  • Nano Food อาหารสำหรับสิ่งมีชีวิต
  • Super Technology เทคโนโลยีในการพัฒนาสิ่งต่างๆ
  • Cloning Troop กองกำลังปกป้องอาณาจักร
 • Event card เป็นการ์ดที่จะบอกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจักรวาล ซึ่งจะส่งผลต่อผู้เล่น ดาวเคราะห์ หรือ Resources

Goal Edit

 • การบรรลุเป้าหมายตาม Mission card ที่ได้รับแจกมา ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้
  • การยึดครองดาวเคราะห์ที่ระบุ
  • การสะสมทรัพยากรตามที่ระบุ
  • Wealth

Setup Game Edit

 • ผู้เล่นทุกคนจะได้รับแจก Character card แต่ละ Character จะมี Ability แตกต่างกัน พื้นที่ในการเก็บทรัพยากรแตกต่างกัน และมี Resources พื้นฐานที่ให้ในเริ่มแรกแตกต่างกัน
 • ผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับแจก Mission card คนละใบ ซึ่งจะเก็บเป็นความลับ (ต่างคนต่างไม่รู้ของกันและกัน เพื่อแนวทางในการบรรลุจุดหมาย)
 • ผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับแจก Rocket part card คนละ 3 ใบ

How to play Edit

 • Turn Based แต่ละเทิร์นจะแบ่งออกเป็นเฟสย่อยๆดังนี้
  • เฟสจั่วการ์ด จั่วการ์ด Rocket part ขึ้นมา 1 ใบ
  • เฟสเทรด ผู้เล่นสามารถนำการ์ดที่ตนเองไม่ต้องการเปิดขายให้กับผู้เล่นอื่น โดยผู้เล่นอื่นต้องนำสินค้ามาแลกเปลี่ยน ซึ่งจะเทรดกันได้ก็เมื่อทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลง หรือผู้เล่นสามารถแสดงความต้องการ เพื่อให้ผู้เล่นอื่นเสนอการ์ดนั้นๆมาก็ได้เช่นกัน โดยในเฟสนี้ผู้เล่นสามารถเทรดได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น (การเทรดสามารถเทรดการ์ดได้ทุกชนิด Rocket part, Planet, Resources)
 • การสะสมการ์ด Rocket part ครบ 3 ใบในแบบเดียวกัน สามารถผลิตจรวดเพื่อครอบครองดาวเคราะห์ได้ 1 ดวง โดยเปิดจากกอง Planet card แบบสุ่ม
 • Planet card จะมีทรัพยากรภายในดาวติดมาด้วย ขึ้นกับที่ระบุในการ์ดนั้นๆ พร้อมกับ Slot ที่ดาวเคราะห์นั้นๆ สามารถจุทรัพยากรได้
 • ถ้าพื้นที่ในการเก็บทรัพยากรเต็ม จะไม่สามารถเพิ่มเติมทรัพยากรอื่นๆเข้าไปได้อีก จำเป็นต้องขายหรือทิ้งเท่านั้น
 • เมื่อเล่นจบทุกๆรอบ จะมีการเปิด Open space market สำหรับซื้อขาย Resources หรือ Rocket part (ตอนนี้ยังไม่ได้คิดว่าจะเทรดด้วยรูปแบบใด)
 • เมื่อจบการเทรดแบบ Open space market แล้วจะเปิดการ์ด Event ขึ้นมา 1 ใบ เงื่อนไขของการ์ด Event นั้นส่งผลต่อผู้เล่นคนใด ให้แสดงผลของเหตุการณ์นั้นๆทันที ก่อนจะเริ่มเล่นรอบต่อไป